Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  247886202/0300, vedený u společnosti Banka ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH). V objednávce bude zahrnuto DPH ve výši 21%.


 

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Děkujeme,
vaše žádost byla uložená. Manager z příslušného oddělení vás bude kontaktovat v požadovaném čase