Bezpečí

 

Ochrana osobních údajů zákazníka

 

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vystavení faktury nebo daňového dokladu a doručení zboží. Uvádějte prosím správné a úplné kontaktní údaje, především správný telefonní kontakt! Bez správného telefonního kontaktu je zásilka jen velmi stěží doručitelná. Prodejce nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů a špatného telefonního kontaktu.

Firma Hegen Česko s r.o., provozovatel tohoto internetového obchodu čestně prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném uzavření smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představuje externí dopravce PPL, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

 

 

 

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Děkujeme,
vaše žádost byla uložená. Manager z příslušného oddělení vás bude kontaktovat v požadovaném čase