+420 2 720 480 22

Bezpečí

 

Ochrana osobních údajů zákazníka

 

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vystavení faktury nebo daňového dokladu a doručení zboží. Uvádějte prosím správné a úplné kontaktní údaje, především správný telefonní kontakt! Bez správného telefonního kontaktu je zásilka jen velmi stěží doručitelná. Prodejce nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů a špatného telefonního kontaktu.

Firma Hegen Česko s r.o., provozovatel tohoto internetového obchodu čestně prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném uzavření smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představuje externí dopravce PPL, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

 

 

 

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Nechte své telefonní číslo,
zavoláme Vám!

Have in mind, that currently all consultants are offline. We will call you back in requested time, in closest work day
Thank you,
your request has been saved. Person from appropriate department will contact you in requested time.